Sumbangan

Sumbangan anda boleh disalurkan melalui beberapa saluran seperti dibawah.

Akaun Simpanan


Bank Islam Malaysia Berhad
(Cawangan Kubang Kerian)

No. Akaun : 03018010050062

*Setiap sumbangan layak mendapat pelepasan cukai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri
(Pengecualian Cukai No : JHDN 01/35/42/51/179-6-4273)

Sumbangan Atas Talian


Donation